Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING PUUR JIJ SCHOONHEIDSSALON

In deze (vernieuwde) privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. (Bijgewerkt op 23 mei 2018).

 

PRIVACYBELEID

Indien u klant wordt van PUUR JIJ schoonheidssalon, of om andere reden persoonsgegevens aan PUUR JIJ schoonheidssalon verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen, of op andere wijze contact legt met PUUR JIJ schoonheidssalon, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy verklaring te verwerken.

PUUR JIJ schoonheidssalon vind het van groot belang dat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding (zie ook het groene slotje bij de url). Daarbij houdt PUUR JIJ schoonheidssalon zich aan de eisen uit de Privacywetgeving.

1. VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

PUUR JIJ schoonheidssalon, Neuweg 253 te Hilversum.

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 06-41212062 of e-mail: info@puurjijschoonheidssalon.nl

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT PUUR JIJ SCHOONHEIDSSALON MET WELK DOEL

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geslacht

b) Adres gegevens

c) Telefoonnummer en e-mailadres

d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidgegevens

e) Product gebruik en gegeven behandeling

f) Het afhandelen van uw betaling, bankrekeningnummer

2.2 PUUR JIJ schoonheidssalon verwerkt de in genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact te maken over afspraken en de annulering van afspraken

* het versturen van uitnodigingen en diensten van PUUR JIJ schoonheidssalon

* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

 

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra- indicaties bij diverse behandelingen

 

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

 

d) PUUR JIJ schoonheidssalon is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

 

e) PUUR JIJ schoonheidssalon heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-MAIL BERICHTGEVING

PUUR JIJ schoonheidssalon gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe tensturen over activiteiten en diensten van PUUR JIJ schoonheidssalon.

Afmelding voor deze is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar: info@puurjijschoonheidssalon.nl

U kunt zichzelf ook afmelden onderaan de E-nieuwsbrief.

 

2.3 INFORMATIE VERSTREKKING AAN DERDEN:

PUUR JIJ schoonheidssalon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PUUR JIJ schoonheidssalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

3. PROFILERING EN COOKIES

PUUR JIJ schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4. BEVEILIGEN EN BEWAREN

PUUR JIJ schoonheidssalon neemt passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang van jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt PUUR JIJ schoonheidssalon ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens  afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

PUUR JIJ schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Uitgezonderd zijn de gegevens die PUUR JIJ schoonheidssalon langer moet bewaren omdat de wetmatigheid verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website is verbonden. PUUR JIJ schoonheidssalon kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de Privacy verklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

INZAGERECHT 

6.1. Via de eigenaresse van PUUR JIJ schoonheidssalon kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

PUUR JIJ schoonheidssalon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van PUUR JIJ schoonheidssalon.

7. WIJZIGINGEN

PUUR JIJ schoonheidssalon behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacy verklaring te bekijken.

 

8. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

PUUR JIJ schoonheidssalon helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks met ons niet uitkomen, dan heeft u recht op grond van de Privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.